Ερωτηματολόγιο για μαθητές/τριες με Κοχλιακό Εμφύτευμα
πριν και κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης


Η «ομάδα» μας γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της καραντίνας και της τηλεκπαίδευσης, επικοινωνιακά, κοινωνικά, ψυχικά αλλά και εκπαιδευτικά, κάνει μια προσπάθεια καταγραφής του προβλήματος. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε και σε συνολικά προβλήματα αλλά και σε ατομικά.
Τα στοιχεία δεν θα «βγουν» από το Κέντρο, σεβόμενοι τις σχετικές νομοθεσίες, και δεν χρειάζεται υπογραφή συγκατάθεσης κλπ.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο:https://forms.gle/qfGSTaREqys7ZDHJA
Ευχαριστούμε !
Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Κοχλιακών Εμφυτεύσεων Dr Κυριαφίνης Γεώργιος


Επιμέλεια σελίδων : Γ. Κυριαφίνης (Best View 1920 x 1080)