Απόδοση δαπανών για αναλώσιμα επεξεργαστών (μπαταρίες και καλώδια σύνδεσης). (13/03/2018)

Απόδοση Δαπάνης Αντικατάστασης Επεξεργαστή Ήχου και Αναλώσιμα Αυτού (25/04/2016)

Οδηγίες για Ηλεκτρονικές Γνωματεύσεις Παροχών ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΠΥ)

Κωδικοί για Υλικά ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ΕΚΠΥ

Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
ΝΕΟ ΦΕΚ για τον Προσδιορισμό Ποσοστού Αναπηρίας (Β 4591/27-12-2017)

Απόδοση Δαπανών για Θεραπείες Ειδικής Αγωγής

ΦΕΚ - Απόδοσης Δαπανών για Θεραπείες Ειδικής Αγωγής

ΦΕΚ - «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»

«Κοχλιακό εμφύτευμα, αντικατάσταση επεξεργαστή ομιλίας, αναλώσιμα κοχλιακού» (16/5/2012)

«Διαδικαστικά ζητήματα που αναφέρονται στα Κοχλιακά Εμφυτεύματα και εξωτερικός επεξεργαστής ομιλίας κοχλιακών εμφυτευμάτων» (17/7/2012)
Ακαδημαϊκή χρονιά 2020 - 2021: COVID-19. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ. (31 Αυγούστου 2020)

Ακαδημαϊκή χρονιά 2020 - 2021: COVID-19. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. (31 Αυγούστου 2020)

Ακαδημαϊκή χρονιά 2020 - 2021: COVID-19. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (31 Αυγούστου 2020)

Ακαδημαϊκή χρονιά 2019 - 2020: ΑΠΟΥΣΙΕΣ μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Προσφυγή Γονέων στη Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)

ΝΕΟ - Μάιος 2017: Δημόσια Παράλληλη Στήριξη στο Σχολείο

ΝΕΟ - Μάιος 2017: Ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη Με Ειδικό Βοηθό