Μία άρτια συμβουλευτική προσέγγιση της οικογένειας προϋποθέτει μια άρτια οργανωμένη διεπιστημονική ομάδα με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων. Η συμβουλευτική βαρήκοων και γονέων μικρών παιδιών με βαρηκοΐα, είναι ένα σημαντικό και τεράστιο κεφάλαιο που ξεκινά από την στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος των διαγνωστικών ακοολογικών εξετάσεων.
Ιδιαίτερα το παιδί με κοχλιακό εμφύτευμα χρειάζεται μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών που θα υποστηρίζουν τις ανάγκες του. Η ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός του ΩΡΛ-ακοολόγου και χειρουργού, εκπαιδευτικούς και λογοθεραπευτές και τους γονείς του παιδιού.
Η αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας είναι σημαντική.

Διεπιστημονική ομάδα
του Κέντρου Κοχλιακών Εμφυτεύσεων

• Dr. Κωνσταντινίδης Ιωάννης , Καθηγητής Α.Π.Θ., Διευθυντής της Α΄ Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του ΑΧΕΠΑ.

• Dr. Κυριαφίνης Γεώργιος , Χειρουργός ΩΡΛ, Υπεύθυνος του Κέντρου Κοχλιακών Εμφυτεύσεων.

• Dr. Ψύλλας Γεώργιος , Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., Υπεύθυνος του Νευροωτολογικού Εργαστηρίου.

• Dr. Αηδονά Σοφία , Ειδική Παιδαγωγός - Λογοπαθολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Α΄ ΩΡΛ κλινική Α.Π.Θ.

• Dr. Σταγιόπουλος Πέτρος , Ειδικός Παιδαγωγός, Σχολικός Σύμβουλος Α΄/θμιας εκπαίδευσης,Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ ΩΡΛ κλινική Α.Π.Θ.