Μουσική εκπαίδευση για άτομα με κοχλιακό εμφύτευμα


Η πρώτη από τις δράσεις που έχουμε ήδη ξεκινήσει στο πλαίσο του προγράμματος αυτού επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ποιότητας με την οποία κάποιο άτομο με ΚΕ αντιλαμβάνεται τον ήχο των μουσικών οργάνων.
Η αξιολόγηση αυτή υλοποιείται μέσω ένος κατάλληλα διαμορφωμένου προγράμματος ακροάσεων μουσικής, το οποίο γίνεται στο Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων (ΑΧΕΠΑ) και ολοκληρώνεται σε 2-3 συναντήσεις των 2 ωρών περίπου.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια αρχική "χαρτογράφηση" της ακουστικής ικανότητας του χρήστη να αντιλαμβάνεται και να απολαμβάνει τους ήχους της μουσικής και δίνεται η δυνατότητα στους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με τα παρακάτω ερωτήματα:

Ποιο είδος μουσικής (όργανα/συνδυασμοί οργάνων) είναι περισσότερο κατάλληλο για το ΚΕ μου;
Πως θα μπορούσα να εκπαιδεύσω την ακοή μου μέσα από τη μουσική;
Εάν αποφασίσω να ασχοληθώ με την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου, ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή για την περίπτωσή μου;

Για άτομα που δεν μπορούν να επισκεφθούν την κλινική λόγω απόστασης, υπάρχει προς το παρόν η δυνατότητα παροχής συμβουλευτικής μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. skype), σχετικά με το πως θα μπορούσαν να εντάξουν τη μουσική στην καθημερινότητά τους ή και να ξεκινήσουν μια περισσότερο συστηματική ενασχόληση με τη μουσική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε και απευθείας μαζί μου στο προσωπικό μου email: papadeli@mus.auth.gr - Γιώργος Παπαδέλης, Αναπλ. καθηγ. Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., ή με τον κ. Κυριαφίνη.