Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να δείτε:


Τα Μωρά Βαβίζουν, έως την ηλικία των 15 μηνών
Τα Νήπια Μιλούν, από 16-30 μηνών
Η Ομιλία των Παιδιών, από 31 μηνών μέχρι το σχολείο