Εμφυτεύσιμες προθέσεις, δηλαδή προθέσεις ψηφιακές που τοποθετούνται χειρουργικά μερικώς ή ολόκληρες στο μέσο αφτί.
Κατασκευαστικώς η διαφορά τους με τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι οτι το ενισχυμένο σήμα που μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια δεν κινεί την μεμβράνη του μεγαφώνου, ώστε να παραχθεί ήχος, αλλά ένα συμπαγές μικροσύστημα που προκαλεί δονήσεις.
Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Α) αυτές που το σύστημα δονητού τοποθετείται στο μαστοειδές οστό και Β) αυτές που ο δονητής στερεώνεται στον άκμονα ή τον αντικαθιστά ή στη στρογγύλη θυρίδα.

Α.1. Το όστεοσυγκρατούμενο σύστημα BAHA (bone anchored hearing aid), που τοποθετείται χειρουργικά στο μαστοειδές οστό και ισοδυναμεί με ακουστικό βαρηκοΐας δια της οστικής οδού, δηλαδή ένα οστεόφωνο που προκαλεί ερεθισμό του κοχλία, με δονήσεις, απευθείας δια της οστικής οδού και όχι δια της ακουστικής αλυσίδας (τύμπανο – οστάρια), με πολύ καλύτερη πρόσφυση (με μαγνήτη, βάση ή κορδέλα).
Ενδείκνυται σε ασθενείς με δυσπλασίες και απλασίες του έξω και μέσου αυτιού (π.χ. ατρησίες του έξω ακουστικού πόρου), σε χρόνιες ωτίτιδες και εξωτερικές ωτίτιδες που απαγορεύουν την χρήση ακουστικού βαρηκοΐας με εκμαγείο και σε βαρηκοΐες αγωγιμότητας, που απαιτούν καλύτερη πρόσφυση δονητή – οστού, με οστικό ουδό έως 75 dBHL.
Α.2. Το BONEBRIDGE, είναι ένα ενεργό εμφύτευμα οστέινης αγωγιμότητας, που τοποθετείται χειρουργικά στο μαστοειδές οστό και δέχεται τους ήχους από τον εξωτερικό επεξεργαστή ήχου και τον μεταφέρει σε μορφή δόνησης στον κοχλία, προσφέροντας έναν φυσιολογικό ήχο, παρακάμπτοντας τον έξω ακουστικό πόρο και το μέσω αφτί.


Β. Τα συστήματα που ενεργούν μηχανικά πάνω στην οστική αλυσίδα, αναπαράγοντας και ενισχύοντας τις κινήσεις της και έχουν ένδειξη στις βαρηκοΐες αγωγιμότητας και νευροαισθητήριες ή μικτού τύπου.
Η πρόθεση Vibrant Soundbridge αποτελείται από δύο μέρη, ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό, που επικοινωνούν μεταξύ τους με μία κεραία - πηνίο μέσω επαγωγικών κυμάτων (ημιεμφυτεύσιμη πρόθεση).
Ο εξωτερικός επεξεργαστής ήχου μεταδίδει τα σήματα μέσω πηνίου στο εσωτερικό μέρος και μεταφέρονται σ’ ένα ηλεκτρομαγνητικό δονητή (σε αντικατάσταση του μεγαφώνου) σταθεροποιημένο απευθείας πάνω στον άκμονα ή στη στρογγύλη θυρίδα.


Γ. Εμφυτεύσιμα ακουστικά βαρηκοΐας, χωρίς την ανάγκη εξωτερικού επεξεργαστή. Έχουν εσωτερικά (κάτω από το δέρμα) μπαταρία και μικρόφωνα με αυτόνομη λειτουργία. Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά απαιτούν χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης.
Το σύστημα Carina είναι ένα από τα πλέον ισχυρά εμφυτεύματα μέσου αυτιού. Το πλήρως εμφυτεύσιμο μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο μέσω του δέρματος και τον στέλνει στον επεξεργαστή. Αυτός επεξεργάζεται τον ήχο και τον μεταδίδει στο σύστημα Fixed MicroDrive™, που μετατρέπει τα ηλεκτρικά σήματα σε ενισχυμένες μηχανικές δονήσεις πάνω στα οστάρια, προσφέροντας ένα ευχάριστο και φυσικό ήχο.
Χάρη στη διαχείριση της ανάδρασης διασφαλίζεται ότι υπάρχουν λιγότερα σφυρίγματα και διαπεραστικοί θόρυβοι, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία ενόχληση παρεμβολή, ακόμη και σε περιβάλλοντα με δύσκολες συνθήκες (πχ δυνατός αέρας).