Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το θόρυβο
Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει κηρυχθεί από το 1992 ως Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης - Ενημέρωσης για το Θόρυβο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής.

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας της ζωής. Οι κάτοικοι των μεγαλουπόλεων εκτίθενται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα θορύβου από το ανώτατο θεσμοθετημένο όριο και η ηχορύπανση έρχεται δεύτερη (μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση) στην κατάταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία.
Πρόγραμμα Επιστημονικής Ημερίδας