Συμβουλευτική


Μία άρτια συμβουλευτική προσέγγιση της οικογένειας προϋποθέτει μια άρτια οργανωμένη διεπιστημονική ομάδα κοχλιακών εμφυτεύσεων με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων.
Η συμβουλευτική γονέων μικρών παιδιών με βαρηκοΐα, είναι ένα σημαντικό και τεράστιο κεφάλαιο που ξεκινά από την στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος των διαγνωστικών ακοολογικών εξετάσεων.
Απ αυτό το σημείο πηγάζει η ιδιαίτερη ευθύνη των ειδικών, να βοηθήσουν και να κατευθύνουν με τις γνώσεις και την πείρα τους, τους γονείς στην σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.
Αυτό επιτυγχάνεται με εξατομικευμένες αλλά και οικογενειακές συναντήσεις - συνεδρίες με τους θεραπευτές. Οι προσπάθειες για μια στενή και αποδοτική συνεργασία με την οικογένεια θα πρέπει να διέπονται από τα παρακάτω σημεία:
1. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για την εγχείριση και την αναισθησία, για τις διαγνωστικές μεθόδους, για τις προκλήσεις στον προγραμματισμό και τη ρύθμιση, καθώς και για τα ζητήματα αξιοπιστίας των εμφυτευμάτων.
2. Η πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική βοήθεια για τους γονείς παιδιών με προβλήματα ακοής, είναι η καθοδήγησή τους με στόχο την απόκτηση από τους ίδιους λογοθεραπευτικών και παιδαγωγικών ικανοτήτων, να γίνουν οι ίδιοι δηλαδή συνθεραπευτές.
3. Η καθοδήγηση των γονέων απαιτεί ακριβέστερη γνώση της διαπαιδαγώγησης του παιδιού μέσα στην οικογένεια και απαιτεί την αναλυτικότερη παρατήρηση και κατεύθυνση στα παρακάτω σημεία:
• Η αλληλεπίδραση των γονέων μεταξύ τους και η αλληλεπίδραση γονέων – παιδιών και οι διαπροσωπικές τους σχέσεις.
• Η αντίληψη της κοινής ευθύνης και των δύο γονέων για την εκπαίδευση, τη διαπαιδαγώγηση, τη φροντίδα και τη παρακολούθηση του παιδιού με πρόβλημα ακοής.
• Οι σχέσεις των αδερφών μεταξύ τους.
• Οι ιδιαιτερότητες της προσωπικότητας των γονέων, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, η επαγγελματική τους εξειδίκευση και δραστηριότητα.
• Η αποδοχή των παιδιών από τους γονείς.
• Η προσωπική εκτίμηση των γονέων για τη θέση των παιδιών μέσα στην οικογένεια, στον εκπαιδευτικό τους φορέα και την κοινωνία.
• Οι εξωοικογενειακές σχέσεις των γονέων και η επίδραση του εξωοικογενειακού περιβάλλοντος στην εκπαίδευση του παιδιού με πρόβλημα ακοής.
• Η θέση της οικογένειας στο κοινωνικό περιβάλλον.