Η χειρουργική επέμβαση


Η χειρουργική επέμβαση της κοχλιακής εμφύτευσης η οποία φυσικά γίνεται υπό γενική αναισθησία, είναι μια λεπτή ωτοχειρουργική επέμβαση.
Η τομή του δέρματος γίνεται οπισθοωτιαία.
Αποκαλύπτουμε και παρασκευάζουμε το κροταφικό οστό με τη μαστοειδή απόφυση.
Γίνεται μαστοειδεκτομή, ελέγχεται η θέση του προσωπικού νεύρου με την ανεύρεση των δύο οδηγών σημείων του βραχύ σκέλους του άκμονα και του έξω ημικυκλικού σωλήνα και τέλος λαμβάνει χώρα οπίσθια τυμπανοτομή.
Μέσω αυτής εισερχόμαστε στο κοίλο του τυμπάνου και με λεπτότατη διαμαντένια φρέζα λίγο άνωθεν της στρογγυλής θυρίδας διανοίγουμε τον κοχλία - κοχλιοστομία.
Μέσω της κοχλιοστομίας εισάγουμε με προσοχή στην τυμπανική κλίμακα του κοχλία το ηλεκτρόδιο σε βάθος τέτοιο ώστε και τα 22 επιμέρους ηλεκτρόδια του να βρίσκονται μέσα στον κοχλία.
Στη συνέχεια σε κατάλληλη θήκη κάτω από την επικράνιο απονεύρωση τοποθετούμε και το υπόλοιπο εσωτερικό τμήμα του κοχλιακού εμφυτεύματος.
Κίνδυνος στην επέμβαση είναι η τρώση του προσωπικού νεύρου στην μαστοειδική μοίρα αυτού κυρίως σε ύπαρξη συγγενών ανατομικών ανωμαλιών.
Προς αποφυγή του σοβαρού αυτού συμβάντος παρακολουθούμε τη λειτουργία του προσωπικού νεύρου (Monitoring) καθ΄ όλη τη διάρκεια της εγχείρησης.