Για την αξιολόγηση των υποψηφίων δημιουργήθηκε από την ομάδα μας ένα πρωτόκολλο που περιλαμβάνει ιστορικό, έλεγχο της γενικής υγείας, ΩΡΛ εξέταση, ακοολογικό έλεγχο, αξονική και μαγνητική τομογραφία, ψυχολογικό προφίλ υποψηφίου και λογοθεραπευτική εκτίμηση.


Προεγχειρητικός έλεγχος

Επιλογή ασθενών

Διάγνωση της βαρηκοΐας

Ιατρική αξιολόγηση

Ψυχολογική αξιολόγηση

Λογοθεραπευτική αξιολόγηση

Υποψήφιοι ενήλικες

Υποψήφια παιδιά